Informace o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

V souvislosti s členstvím ve spolku Taekwondo Kerberos, z. s., (dále jen „Správce“) je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje, a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován/a.

Na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému svazu Taekwon-Do ITF, z. s., se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6,
 • Pražské tělovýchovné unii, z. s., se sídlem Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4,
 • výkonnému výboru České unie sportu, z. s., se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 (dále jen „ČUS“),
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace na soutěžích,
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů není možné se stát členem výše zmíněného spolku.

Na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení také Správce zpracovává

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky,
za účelem
 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále Správce zpracovává

 1. telefonní číslo,
 2. e-mail,
 3. rodné číslo,
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Přihláška, informace a souhlas se zpracováním osobních údajů (69k PDF)