Členské příspěvky

Členské příspěvky se hradí převodem na náš účet, specifický symbol 1, do poznámky uveďte jméno člena (členů při hromadné platbě).

Členské příspěvky pokrývají všechny tréninky v našem klubu a členství v Českém svazu taekwon-do ITF za příslušné období. Členské příspěvky v sobě nezahrnují poplatky za zkoušky, startovné na závodech, ubytování na soustředěních, apod.

Měsíční členství (pro členy nad 18 let) 500 Kč

Termín splatnosti je vždy poslední den předchozího měsíce (např. členské příspěvky na květen jsou splatné 30. dubna).

V případě delšího přerušení cvičení, např. z důvodu nemoci, je možné členské příspěvky na příslušný měsíc vynechat.
Pololetní členství (pro členy do 18 let) 1700 Kč

Termín splatnosti je 30. září a 31. ledna.

Pololetní členství platí na září–leden a únor–červen.
Roční členství (pro všechny členy) 3500 Kč
Roční členství platí na 12 měsíců a počítá se vždy od měsíce následujícího po přijetí platby.