Členské příspěvky

Členské příspěvky se hradí převodem na náš účet, specifický symbol 1, do poznámky uveďte jméno člena (členů při hromadné platbě).

Členské příspěvky pokrývají všechny tréninky v našem klubu a členství v Českém svazu taekwonda ITF za příslušné období. Členské příspěvky v sobě nezahrnují poplatky za zkoušky, startovné na závodech, ubytování na soustředěních, apod.

Měsíční členství 400 Kč

Termín splatnosti je vždy poslední den předchozího měsíce (např. členské příspěvky na květen jsou splatné 30. dubna).

V případě delšího přerušení cvičení, např. z důvodu nemoci, je možné členské příspěvky na příslušný měsíc vynechat.
Pololetní členství pro žáky a studenty do 18 let 1500 Kč

Termín splatnosti je 30. září a 31. ledna.

Pololetní členství platí na září–leden a únor–červen.
Roční členství 3300 Kč
Roční členství zvýhodněné (pro druhého a každého dalšího člena rodiny) 1800 Kč
Roční členství platí na 12 měsíců a počítá se vždy od měsíce následujícího po přijetí platby.