Členské příspěvky

Členské příspěvky se hradí převodem na náš účet, specifický symbol 1, do poznámky uveďte jméno člena (členů při hromadné platbě).

Členské příspěvky pokrývají všechny tréninky v našem klubu a členství v Českém svazu taekwonda ITF za příslušné období. Členské příspěvky v sobě nezahrnují poplatky za zkoušky, startovné na závodech, ubytování na soustředěních, apod.

Měsíční předplatné 400 Kč

Termín splatnosti je vždy poslední den předchozího měsíce (např. členské příspěvky na květen jsou splatné 30. dubna).

Při přechodu na roční předplatné se prosincová platba (tj. členské příspěvky na leden) vynechává.

V případě delšího přerušení cvičení, např. z důvodu nemoci, je možné členské příspěvky na příslušný měsíc vynechat.
Roční předplatné 3300 Kč
Roční předplatné zvýhodněné (pro druhého a každého dalšího člena rodiny) 1800 Kč

Termín splatnosti je 31. ledna.

Po termínu splatnosti již není možné roční předplatné poskytnout a člen musí přejít na měsíční předplatné.